Ta strona najlepiej prezentuje się na ekranie o szerokości 1200 pikseli lub większym.

Funkcje tekstowe w Edytorze Wspomnień

JAK TO DZIAŁA - EDYCJA TEKSTU

Jak widać na poniższym zrzucie ekranu pod zdjęciem znajduje się ramka tekstowa. Na jej przykładzie zobaczysz jak korzystać z funkcji tekstowych Edytora Wspomnień.


Ramka tekstowa

 

1. Jak uruchomić okno edycji tekstu?


Do okna edycji tekstu możesz przejść na jeden z trzech sposobów:

  • najszybciej, klikając dwukrotnie myszką w obrębie ramki tekstowej,
  • klikając na ramkę tekstową prawym przyciskiem myszy i z menu, które się rozwinie i wybierając "edytuj",
  • możesz również zaznaczyć ramkę tekstową a następnie w menu Edycja na pasku narzędzi wybrać edytuj ramkę z tekstem.

Ukaże się wtedy okno edycji tekstu:

Okno edycji tekstu

 


2. Jak zmienić kolor czcionki?


Aby zmienić kolor czcionki naciśnij na pierwszą ikonę z lewej na pasku zadań w oknie edycji:

Przycisk zmiany koloru czcionki

 

Po kliknięciu w przycisk zobaczysz okienko wyboru koloru czcionki. Kliknij w obrębie koła z barwami (1) lub jeśli posiadasz numer koloru (w zapisie szesnastkowym) wpisz go w pole "parametry koloru". Na pionowym paskiu po prawej stronie wybierasz nasycenie danej barwy. Gdy jesteś pewien swojego wyboru, zatwierdź go przyciskiem "OK" (2):

Wybór koloru

 


3. Jak zmienić rodzaj (krój) czcionki?


Drugi od lewej przycisk służy do zmiany rodzaju użytej dla tekstu czcionki. Po jego naciśnięciu rozwinie się lista dostępnych w programie czcionek. Najedź myszką na którąś z nich by zmienić aktualnie używany krój:

Lista krojów czcionek

 


4. Jak zmienić wielkość czcionki?


Białe pole zaznaczone na obrazku czerwonym kółkiem odpowiada za wybór wielkości czcionki. Po jego naciśnięciu rozwinie się lista ukazująca różne wartości jakie możesz użyć. Wybierz żądaną wielkość lewym przyciskiem myszy:

Lista wielkości czcionek

 


5. Jak wyrównać czcionki względem krawędzi?


Zaznaczone na czerwono ikony odpowiadają układowi tekstu w ramce względem jej prawej i lewej krawędzi. Od lewej będą to odpowiednio: równanie do lewej krawędzi, równanie do środka, oraz równanie do prawej krawędzi:

Wyrównanie tekstu w poziomie

 

Naciskając na przykład środkowy przycisk spowodujesz wyrównanie tekstu do środka, co widać od razu na podglądzie pod polem do wprowadzania tekstu:

Wyrównanie do środka

 

Kolejny zasobnik w Twoim pasku narzędzi służy do wyrównywania tekstu w pionie, czyli względem górnej i dolnej krawędzi ramki. Po kolei będzie to: równanie do górnej krawędzi, równanie do środka, oraz równanie do krawędzi dolnej:

Wyrównanie w pionie

 

Tu dla przykładu wybieramy środkową ikonę - tekst zostaje wyśrodkowany w pionie, co widać na podglądzie poniżej pola do wprowadzania tekstu:

Wyśrodkowanie w pionie

 


6. Jak pogrubić, pochylić lub podkreślić czcionki?


W kolejnej części paska narzędziowego ikona oznacza pogrubienie tekstu:

Pogrubienie

 

Natomiast ikona oznacza pochylenie tekstu:

Pochylenie tekstu

 

Ikona oznacza podkreślenie edytowanego tekstu:

Podkreślenie tekstu

Uwaga parametry czcionki takie jak jej krój, rozmiar czy pogrubienie, pochylenie lub podkreślenie dotyczą całego tekstu w obrębie danej ramki. Innymi słowy, nie ma możliwości przypisania tylko części tekstu jednego kroju czcionki a drugiej części innego. Nie ma także możliwości np. pogrubienia tylko części tekstu znajdującego się w danej ramce.


7. Jak będzie wyglądał mój napis - podgląd wprowadzonego tekstu.


Edytując ramkę tekstową, która znajduję się na zdjęciu (ramka tekstowa nachodzi na inną, leżącą pod spodem), zobaczysz w podglądzie jak tekst układa się na zdjęciu. Dzięki temu możesz od razu dobrać odpowiednie parametry tekstu tak, by był on widoczny i czytelny na danym tle:

Tekst na zdjęciu

 

Jeśli wprowadzisz zbyt długi tekst niemieszczący się w ramce, zobaczysz na dole okna edycji odpowiednie ostrzeżenie:

Zbyt długi tekst

 

Ze zbyt długim tekstem możesz poradzić sobie na dwa sposoby: skrócić go w edytorze ramki tekstowej, albo rozszerzyć ramkę ciągnąc za kwadracik na krawędzi ramki trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy:

Powiększanie ramki

Uwaga należy uważnie zmieniać rozmiar ramki, gdyż ostrzeżenie o tym, że tekst nie mieści się w ramce występuje jedynie w edytorze ramek. Jeśli więc zmieniając rozmiar ramki (przeciągając za jej krawędzie) omyłkowo nadasz jej zbyt mały rozmiar i wcześniej wprowadzony tekst przestanie się mieścić nie zostaniesz o tym fakcie ostrzeżony. Ostrzeżenie o zbyt długim tekście występuje jedynie w oknie edycji tekstu.

Na koniec, aby zatwierdzić zmiany kliknij w zielony "ptaszek" w prawym górnym rogu okna edycji tekstu:

Zatwierdzenia zmian