Ta strona najlepiej prezentuje się na ekranie o szerokości 1200 pikseli lub większym.

Kody promocyjne

W serwisie drukujwspomnienia.pl dostępny jest system kodów promocyjnych uprawniających użytkowników do różnego rodzaju rabatów czy darmowych zamówień.

Kody promocyjne dzielą się na cztery grupy:

  1. dodające określoną ilość FotoPunktów;
  2. dające określoną kwotę w złotówkach do wykorzystania w serwisie, przy zachowaniu poniższych warunków:
    1. kwotę można wykorzystać tylko podczas jednego zamówienia;
    2. ewentualna niewykorzystana część kwoty przepada;
  3. dające rabat wyrażony w procentach na zakupy w serwisie;
  4. pozwalające kupić wskazany produkt gratis.
Za wyjątkiem pierwszego rodzaju, kodów nie można połączyć z obniżeniem należności przy pomocy FotoPunktów. Nie można ich także zużyć na pokrycie kosztów przesyłki.

Kody promocyjne otrzymujesz np. podczas specjalnych akcji promocyjnych. Wpisz je w sekcji Kody promocyjne na stronie Moje konto. Po wpisaniu będzie je można wykorzystać przy dokonywaniu zakupów - serwis drukujwspomnienia.pl automatycznie wyświetli dostępne możliwości obniżenia należności podczas procesu zakupów.

Każdy kod promocyjny ma datę ważności, po której będzie bezużyteczny.